СПИСАНИЕ "ПОНЕДЕЛНИК"

 

Списание Понеделник бр. 9-10/2018 г и 11-12/ 2018 г.

 

Пълния текст на списанието може да бъде изтеглен от тук:

бр. 9-10/2018 г  и  бр.11-12/ 2018 г.

 

 

Тел/Факс: 02/944 39 22 , ponedelnikcsi@abv.bg